Financiele administratie

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland te Leiderdorp is een betrouwbare partner die ondersteunt in het zorgvuldig en snel verwerken van uw administratie.

Gegevens vastleggen, bijhouden en bewaren gebeurt bij ons op een discrete manier. U kunt bij ons ook terecht voor belastingen en bedrijfsadvies. Wij verwelkomen u graag in ons kantoor in Leiderdorp aan de Laan van Berendrecht 102.

Boekhouding
Elke ondernemer heeft een financiële administratie, boekhouding genoemd. De financiële administratie wordt mede door de ondernemer gebruikt om bepaalde beslissingen te nemen.

Tevens dient de financiële administratie als grondslag voor de informatie die aan de Belastingdienst of bank verstrekt moet worden. Voordat de financiële informatie verstrekt kan worden dienen de gegevens eerst verzameld, geboekt en verwerkt te worden voordat deze geschikt is voor gebruik. Administratiekantoor Slingerland & Slingerland kan u op het gebied van uw financiële administratie op drie manieren bijstaan.

De eerste manier is het volledig uitbesteden van uw financiële administratie. U levert uw bescheiden zoals: kasbladen, bankafschriften, in- en verkoopfacturen eens per maand, per kwartaal, per jaar bij ons in waarna wij deze zullen verwerken met ons boekhoudpakket. Na verwerking kan voor BTW-plichtige ondernemers de aangifte omzetbelasting ingediend worden. Tussentijds kunnen wij u diverse rapportages aanleveren, zoals openstaande posten debiteuren/crediteuren, tussentijdse winst- en verliesrekening, e.d.

De tweede manier is dat uzelf uw kasboek, bankafschriften, in- en verkoopfacturen in een boekhoudpakket verwerkt dat wij samen met u bepalen. Nadat u uw gegevens verwerkt heeft, wordt de administratie door ons gecontroleerd en wordt de aangifte omzetbelasting ingediend.

Als derde manier kunnen wij onze administratief opgeleide mensen voor administratieve dienstverlening aan uw onderneming uitlenen. Ter plaatse wordt uw boekhouding verzorgt op uw eigen of een ter beschikking gestelde computer.

Samenstellen jaarrekening
Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor onder andere de Belastingdienst, een financiële instelling of andere verstrekker van leningen. Besloten vennootschappen (BV's) dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen. Voor een eenmanszaak, v.o.f., maatschappen, c.v., BV, stichting en vereniging kunnen wij jaarrekeningen opstellen.

Bij de bespreking van de jaarrekening zal niet alleen gekeken worden naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar ook naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij waar nodig geven, om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.

Slingerland & Slingerland • Laan van Berendrecht 102 • 2352 VL Leiderdorp 
Tel: 071-5423985 • Fax: 071-5423986 • info@slingerlandenslingerland.nl

Privacystatement  /  Algemene voorwaarden