Salarisadministratie

Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, dat door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is. CAO's, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming.

Wij kunnen voor u:

 • De maandelijkse run van de salarisstroken;
 • De loonjournaalpost aanleveren voor uw boekhoudpakket;
 • Maandelijkse aangifte loonheffing;
 • Andere door u gewenste overzichten;
 • Het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst);
 • De jaaropgaven voor de werknemers.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld:

 • Adviseren bij het toepassen van de CAO;
 • Het maken van arbeidscontracten;
 • Het verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen;
 • Het aan- en afmelden bij de bedrijfsvereniging.
 • De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.);
 • Het aanmaken en aanleveren van de (sepa) betaalopdrachten;
 • Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies;

Slingerland & Slingerland • Laan van Berendrecht 102 • 2352 VL Leiderdorp 
Tel: 071-5423985 • Fax: 071-5423986 • info@slingerlandenslingerland.nl

Privacystatement  /  Algemene voorwaarden